Kodek etyki KBwP


KODEKS ETYKI CZŁONKÓW KLUBU BEAGLA W POLSCE ( KBwP)

--------------------------PROJEKT--------------------------

PREAMBUŁA

Kodeks Etyki został ustanowiony w celu ustalenia dopuszczalnych norm zachowań dla Członków Klubu Baegla w Polsce. Kodeks został sporządzony, by chronić interesy klubu, jego Członków, a w szczególności - rasy.

Klub Beagla w Polsce  oczekuje przestrzegania Kodeksu, a rażące lekceważenie norm ustalonych w Kodeksie nie będzie akceptowane. Członkowie, którzy naruszają przepisy, będą traktowani, jak to opisano w Rozdziale V.

Jest to dokument "żywy", i jako taki może być korygowany i uaktualniany wkładem Członków, poprzez tajne głosowanie, zgodnie ze statutem KPwP.

Tylko Członkowie akceptujący wskazówki tu zawarte mają prawo być umieszczeni w Spisie Hodowców KPwP, mają referencje Sekretarza i/lub otrzymują nagrody klubu.

 

 

I. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Członkowie powinni:

Zapoznać się ze standardami hodowlanymi KPwP dla Beagla, zatwierdzonymi przez Związek Kynologiczny w Polsce; wspierać i przestrzegać Kodeksu, Konstytucji i Zarządzeń Klubu Beagla w Polsce oraz przepisów Związku Kynologicznego w Polsce.

Upewniać się, że każdy przedstawiciel regionalny, pracownik lub inna osoba będąca Członkiem, stosuje się do Kodeksu Etyki, Konstytucji i Zarządzeń Klubu Beagla w Polsce i przepisów Związku Kynologicznego w Polsce.

 

Akceptować orzeczenia, podjęte większością głosów przez klub i/lub Zarząd KBwP, jako postanowienia klubu. Proponowane zmiany, które mogą przynieść korzyści dla rasy lub klubu, będą przeprowadzane w odpowiedzialny i zorganizowany sposób.

Dążyć do podtrzymania wyjątkowych cech, które Beagel odziedziczył poprzez selektywną hodowlę (inteligencję, węch, przyjazne usposobienie, naturalnie sportową sylwetkę i melodyjny głos).

Stawiać dobro psów ponad osobiste korzyści, zyski i/lub wygody.

Zapewniać stale swoim psom bezpieczeństwo i opiekę, mając na uwadze lokalne przepisy dotyczące właścicieli psów.

Brać na siebie odpowiedzialność właściwej hodowli, utrzymania, opieki zdrowotnej, ćwiczeń i treningów wszystkich psów będących pod ich opieką; utrzymywania tylko tych psów, dla których posiadają wystarczającą ilość czasu, pomieszczeń i środków finansowych.

Wszystkie psy, które wykazują ciągłe i oczywiste problemy usposobienia (skrajna agresywność lub spokój), nie będą hodowane i wystawiane publicznie.

Przyjąć obowiązek ochrony interesów rasy przez przestrzeganie najwyższych norm zachowania sportowego; zachowywać się w taki sposób, by, bez względu na miejsce czy okoliczności, stawiać w dobrym świetle siebie, swoje psy, Klub Beagla w Polsce oraz posiadanie i towarzystwo psów.

Zawsze przyjmować obowiązek sprzątania po swoich psach.

Trwale oznaczyć swojego psa poprzez tatuaż lub wszczepienie układu scalonego.

Utrzymywać dokładne archiwum wszystkich swoich psów i miotu zgodnie z wymaganiem Związku Kynologicznego w Polsce.

 

Brać obowiązek uświadomienia społeczeństwu odpowiedzialności za hodowlę i fakt bycia właścicielem psa. Uczciwie przedstawiać rasę, jej cechy, zagadnienia zdrowia i odpowiedniości dla każdej osoby i rodziny. Dołożyć starań, by pouczająco a jednocześnie konstruktywnie uświadomić nowych właścicieli lub osoby zainteresowane posiadaniem psa.

Nie włączać się w fałszywą lub wprowadzającą w błąd reklamę, lub nieprawdziwe przedstawianie swoich psów. Nie szkodzić konkurencji, poprzez wydawanie fałszywych oświadczeń na temat psów swoich współzawodników, praktyk hodowlanych lub osób.

Nigdy świadomie nie zostawiać lub sprzedawać Beagla, z jakiegokolwiek powodu, osobom, które nie zapewnią mu właściwej i humanitarnej opieki, lub komuś, kto naruszył zasady ustanowione w Kodeksie Etyki.

Odmawiać sprzedaży lub oddania Beagla do sklepu zoologicznego, hodowli komercyjnej ("produkcja szczeniąt"), sprzedaży hurtowej, na aukcje, do przeprowadzania doświadczeń, do schroniska, ani jako wygranej w konkursie lub loterii.

Uświadomić sobie istnienie przypadków znęcania się, maltretowania i potrzeb przeniesienia danego Beagla. Dokładać wszelkich starań, by pomóc powiadomić właściciela danego psa, miejscowe władze, Towarzystwa Ochrony Zwierząt, i pomagać w każdy możliwy sposób.

 

II. OBOWIĄZKI WYSTAWCÓW / HANDLERÓW

Wystawcy / Handlerzy powinni:

Nigdy nie przeprowadzać operacji chirurgicznych Beagla by zmienić jego cechy fizyczne dla celów wystawy.

Prezentować na zawodach i wystawach tylko te psy, które są w dobrym zdrowiu; wystawiać starsze psy tylko, gdy są w dobrej kondycji.

Wystawcy/Handlerzy powinni ponadto mieć na uwadze, by odpowiednio zajmować się wszystkimi psami przed, w trakcie i po imprezie.

Pokazywać i popierać pokazy tylko wysokiej klasy psów.

Na prośbę początkującego wystawcy pomagać mu ze szczerością, uprzejmością i konstruktywnymi uwagami.

 

III. OBOWIĄZKI HODOWCÓW

Termin "hodowca", używany w tekście, odnosi się zarówno do właściciela suki jak i właściciela psa.

Do Spisu Hodowców mogą być włączeni tylko ci, którzy byli członkami klubu przez kolejne 24 miesiące.

Właściciel psa i właściciel suki powinni podpisać pisemne porozumienie jasno ustalające warunki krycia (np. cenę, ile szczeniąt jest "miotem żywym", rodzaj usługi; naturalna, AI, sztuczne inseminsacje, itp. )

 

Hodowcy powinni:

Wziąć odpowiedzialność, fizyczną i finansową za każdego urodzonego w  hodowli Beagla.

Nie rozmnażać Beagli, które nie są zarejestrowane przez Związek Kynologiczny w Polsce.

Nie hodować zwierząt tylko w celu brania udziału w konkursach, odstępując od standardów hodowlanych; pokazy powinny być na drugim planie, za pierwotnym celem hodowli.

Hodować tylko te osobniki, które wykazują odpowiednie cechy hodowlane, odpowiadające normom uznanym przez Związek Kynologiczny w Polsce; są zdrowe fizycznie, dają się wyszkolić i posiadają spokojne, uległe usposobienie. Należy mieć dobry, jakościowy wkład w podtrzymanie i ulepszenie rasy, przez zobowiązanie wychowania przynajmniej jednego szczeniaka.

Prowadzić hodowlę tylko wówczas, gdy hodowca ma czas, finanse i pomieszczenia, by poświęcić wystarczającą uwagę fizycznemu i emocjonalnemu rozwojowi, i być przygotowanym zapewnić je szczeniętom do czasu ich sprzedaży/oddania.

Nie wykorzystywać psów lub suk do celów hodowlanych, jeżeli wykazują poważne defekty dziedziczne, takie jak; dysplazja biodra lub/i stawu łokciowego, zaburzenia widzenia, epilepsja, nieprawidłowy zgryz, niezstępowanie jąder i inne. Żaden pies lub suka, który wyprodukował potomstwo o słabym temperamencie lub z odziedziczonymi wadami, i daje takie wyniki z różnymi partnerami, nie może być wykorzystywany do dalszej hodowli.

Być otwartym i szczerym podczas omawiania ewentualnych genetycznych i fizycznych defektów oraz wad usposobienia w swoim inwentarzu, i jego potomstwie.

Należy unikać "produkowania" miotów jeden po drugim Jednakże żadna suka nie powinna mieć więcej niż 2 mioty w ciągu dwóch lat albo 5 mioty przez całe życie. Jeśli suka ma ponad 7 lat, jej właściciel powinien przed reprodukcją zasięgnąć rady weterynarza odnośnie jej stanu zdrowia.

Ograniczyć ilość chowanych miotów do czterech w ciągu roku. (Z powodu olbrzymiej ilości psów usypianych w schroniskach każdego roku, małą liczbę chętnych nabywców).

Starać się być na bieżąco w dziedzinie genetyki i pilnie pracować nad zapobieganiem i/lub eliminowaniem dziedzicznych problemów rasy.

Rozważyć pobranie DNA od wszystkich psów w programie hodowlanym.

 

 

IV. WYCHÓW I SPRZEDAŻ SZCZENIĄT / PSÓW

 

Hodowcy powinni:

Stosować się do wszystkich państwowych i lokalnych przepisów odnośnie sprzedaży szczeniąt.

Zapewniać odpowiednie pożywienie, pomieszczenie, ćwiczenia i towarzystwo do czasu, gdy szczenięta zostaną przekazane nowym właścicielom.

Usuwać ostrogi (palce szczątkowe) wkrótce po porodzie.

Wszystkie szczeniaki/psy sprzedawać z umowami pisemnymi, zawierającymi warunki i gwarancje. Nie powinno dochodzić do ustnego porozumienia i przekazania psa, bez wcześniejszego spisania warunków. Kontrakt powinien zawierać propozycję przynajmniej częściowego zwrotu pieniędzy lub wymianę, jeżeli u szczenięcia pojawiła się genetyczna wada, która wpłynęła na zdrowie, jakość życia i/lub komfort psa.

Za granicę sprzedawać tylko psy dobrej jakości.

Dokładnie sprawdzać potencjalnych kupców, by upewnić się, że szczeniaki/psy będą miały bezpieczne i kochające otoczenie.

Nie oddawać szczeniąt do nowych właścicieli przed 8 tygodniem życia (lub okresem określonym przez miejscowe przepisy, jeśli jest dłuższy).

Oddawać tylko te szczenięta, które zostały zaszczepione i odrobaczone oraz posiadają:

Kompletną historię zdrowia i szczepień

Wskazówki na temat opieki i żywienia

Pisemną umowę sprzedaży lub umowę współwłasności

Dokumentację wymaganą przez ZKwP

Rodowód (co najmniej 3 pokolenia)

Wniosek Członkostwa KBwP

Kopię Kodeksu Etyki

Po oddaniu, poprosić, żeby nowy właściciel poszedł do wybranego przez siebie weterynarza. Jeśli szczenię uznane zostanie za chore, a kupujący nie jest z tego powodu zadowolony, należy dać mu czas, co najmniej 7 dni, na oddanie szczeniaka w zamian za całkowity zwrot pieniędzy.

Popierać sterylizację zwierząt do towarzystwa, dla zwierząt nie rozmnażających się.

Zachęcać kupujących szczenięta do chodzenia z nimi na zajęcia tropienia i posłuszeństwa, by pomóc im nawiązać czynną więź z właścicielem. Szczenięta staną się lepszymi psimi mieszkańcami i zmniejszy się ryzyko ewentualnej potrzeby przeniesienia psa w przyszłości.

Sprawdzać, czy szczenięta/psy po sprzedaży nadal są w dobrym stanie i zachęcać właściciela do członkostwa w KBwP.

Odpowiedzialny hodowca powinien, w każdym momencie życia psa, którego wyhodował, chętnie przyjąć go z powrotem, przywrócić do zdrowia i umieścić u odpowiedniego, nowego właściciela, w przypadku, gdy pierwszy nabywca nie jest w stanie lub nie chce go już trzymać. Kontrakty i umowy pisemne nie powinny dotyczyć psa, który jest ponownie sprzedawany lub oddawany. Należy wymagać zwrotu psa do właściciela we wszystkich przypadkach. Jeżeli zwierzęcia nie da się przywrócić do zdrowia, hodowca powinien doradzić humanitarne uśpienie lub być za takowe odpowiedzialnym, jeżeli właściciel nie chce lub nie może tego zrobić.

 

V. ZAŻALENIA I TRYB POSTĘPOWANIA

 

Wszystkie zażalenia i/lub podejrzenia naruszenia przepisów należy zgłaszać w formie pisemnej do Prezesa (lub Wiceprezesa). Każde zgłoszenie musi być podpisane przez stronę wnoszącą skargę, z dołączoną kaucją 500.00 PLN, która zostanie zwrócona, jeżeli zażalenie zostanie uznane.

Dochodzenie w sprawie przewinienia nie trwa dłużej niż 90 dni od otrzymania zażalenia.

Do napisania raportu Prezes wyznacza Członka Rady najbliższego geograficznie strony oskarżonej a jednocześnie wybiera dwóch Członków KBwP spoza Zarządu, by towarzyszyły w dochodzeniu. Każdy Członek lub Członek Zarządu, który czuje, że jest w "konflikcie interesów", powinien to oświadczyć i odsunąć się od dochodzenia.

Wyjątkowo, w przypadkach możliwego zawieszenia lub wydalenia, w komisji będą pełne władze, by zbadać i rozstrzygnąć sprawę.

Komisja prowadząca dochodzenie natychmiast kontaktuje się z oskarżonym i dostarcza mu kopię zażalenia wraz z nazwiskiem strony wnoszącej skargę. Oskarżony ma prawo spotkać się z oskarżającym na neutralnym gruncie. Obie strony powinni powstrzymać się od zatargów i oskarżeń w czasie dochodzenia.

W kwestii naruszenia Kodeksu Członek klubu ma najwyżej dwa tygodnie na odpowiedź na zarzuty, Udziela komisji wymaganych informacji na temat wykroczenia, i pozwala na przegląd pomieszczeń dla zwierząt, jeżeli komitet uzna to za konieczne.

Po otrzymaniu odpowiedzi, Komitet ma 30 dni, w czasie których określi prawdziwość skargi i przedstawi wyniki Prezesowi. Raport zawiera ocenę powagi wykroczenia i zalecenia, co do kary i/lub sposobu naprawy wykroczenia.

Prezes zleca Sekretarzowi powiadomienie obu stron o wynikach dochodzenia komisji. Jeżeli wykroczenie miało miejsce, strona naruszająca przepisy zostanie ukarana.

Brak odpowiedzi ze strony oskarżonej będzie uznane jako "nolo contende" i na tej podstawie komisja narzuci karę.

W przypadku powtarzających się rażących wykroczeń, komisja może przedłożyć sprawę Zarządowi dla podjęcia działań w kierunku zawieszenia lub wydalenia, według zarządzeń KBwP na temat karania dyscyplinarnego.

We wszystkich przypadkach pojawienia się wykroczenia, nazwisko Członka, rodzaj wykroczenia i warunki kary zostaną opublikowane w Biuletynie KBwP.

Niepodporządkowanie się karze dyscyplinarnej będzie uznane za rażące wykroczenie i sprawa zostaje przedłożona Zarządowi w celu podjęcia stosownych działań.

Odwołanie od decyzji w II instancji przysługują stronom do Plenum Zarządu Klubu Beagla w Polsce a w III instancji do Walnego Zebrania. 

 

 

 

VI. WNIOSKI

 

Wobec faktu, że Kodeks został ustanowiony by chronić interesy rasy, nakazuje się Członkom powiadamiać Zarząd o wszystkich problemach, które przeszkadzają ich staraniom w przestrzeganiu Kodeksu. Prezes może wyznaczyć komisję, jak opisano w Rozdziale V, w celu konsultacji i pomocy Członkowi oraz wydać zalecenia do Zarządu.

Wszystkie punkty w Kodeksie Etyki są zgodne z przepisami i zarządzeniami Związku Kynologicznego w Polsce lub Konstytucją i Zarządzeniami Klubu Beagla w Polsce. Stosuje się każdą, najbardziej surową klauzulę Kodeksu, która narzuca większe obowiązki.

Każdy, ubiegający się o członkostwo, otrzymuję kopię Kodeksu Etyki i poprzez złożenie podpisu oświadcza swoją akceptację Kodeksu w całości. Każdy członek naruszający Kodeks Etyki będzie oceniany według Kodeksu i Zarządzeń Klubu Beagla w Polsce.

 

 

Kliknij
aby napisać do nas e-maila