Zdrowie Twojego Beagla


Problemy zdrowotne Beagli

 

Poniższe dziedziczne problemy zostały zauważone przez naukowców ponieważ beagle są najczęściej spotykaną w laboratoriach rasą psów, a to ze względu na niewielkie rozmiary zwierząt i ich żywotność, połączoną z łatwością hodowli i przyjaznym usposobieniem. Problemy hodowlane beagli są lepiej znane badaczom niż kłopoty z jakąkolwiek inną rasą psów i dzięki ich pracy mamy świadomość istnienia wielu chorób z których istnienia moglibyśmy sobie nie zdawać sprawy...

Nie ma zgodności czy źródło niektórych kłopotów z beaglami leży w ich pochodzeniu genetycznym, czy jest wynikiem połączenia problemów hodowlanych, środowiskowych i żywieniowych. Choroby i schorzenia których naturą jest cecha dziedziczona zwierzęcia oznaczono literą "H", środowiskowe literą "E", a żywieniowe "N". Te których przyczyna pozostaje nieznana oznaczono literą "U". Proszę zauważyć, że jeżeli choroba jest dziedziczna, oznacza to, że istnieje tendencja do jej występowania, ale może występować ona u niewielkiej ilości osobników. Na czerwono zaznaczono choroby, które mają wyższy procent występowania. Schorzenia zostały pogrupowane według kategorii w jakiej występują: Odżywianie (procesy trawienne), zachowanie, rak, schorzenia endokryniczne (gruczoły hormonalne), słuch / równowaga, schorzenia krwi i limfy, serce i naczynia krwionośne, system odpornościowy, schorzenia dermatologiczne, wątroba, system nerwowy, wzrok, układ rozrodczy, układ oddechowy (płuca), kościec i układ wydalniczy.

Słowo o rejestracji problemów dziedzicznych beagli

OFA (Amerykańska Fundacja Ortopedyczna) bada i rejestruje wszystkie psy w wieku dwu lat pod kątem badań bioder, tarczycy, stawów łokciowych i serca. Osobne badania przeprowadzane są przez CERF (Fundację Badania Psiego Wzroku), która ustala czy pies jest wolny oddziedzicznych lub postępujących wad. Badania te są niezbędne dla kontroli chorób genetycznych występujących u psów. Rejestracja zarówno zdrowych jaki chorych osobników jest konieczna dla prowadzenia statystyk i prób wyjaśnienia zasięgu schorzeń wewnątrz rasy, co jest nieocenioną pomocą dla naukowcówjak i hodowców. Tylko przez poznanie problemów ich źródła i zakresu, hodowca może podjąć w pełni przemyślaną i opartą na rzetelnych hipotezach decyzję, czy kontynuować hodowlę danego psa, czy też jej zaniechać. Bez tej wiedzy możemy pozwolić, aby niechciane cechy lub wręcz skazy były przekazywane potomstwu naszych psów, a także przyczynialibyśmy się do powstawania chorób, które w efekcie mogłyby doprowadzić do śmierci ukochanych zwierzaków.

 

Kliknij aby napisać do nas e-maila

 

 •    ODŻYWIANIE 

Elonged Soft Palate [Przerost podniebienia]: Podniebienie przechodzi do gardła, powodując trudność w oddychaniu. H (niezidentyfikowane źródło). Obecne przy narodzinach.

Megaaesophagus (Esophalegeal Achalasia): Zwracanie nie strawionego pokarmu na skutek wady mięśni przewodu pokarmowego, które powinny zmusić pożywienie do bycia wchłoniętym przez układ trawienny. H (niezidentyfikowane źródło). Występuje przed 6 miesiącem życia. 

Perineral Gland Adenomas: W okolicach odbytu pojawiają się narośla, które mogą tworzyć owrzodzenia. Pies może nadmiernie wylizywać obszar dotknięty chorobą.  H (niezidentyfikowane źródło). Pojawia się przed dziewiątym miesiącem życia.

 

 

Kliknij aby napisać do nas

e-maila

 

 •   ZACHOWANIE 

Agresywność (nadmierna): Wybitnie samolubne i groźne zachowanie wobec innych psów lub ludzi, które może przerodzić się w atak i gryzienie bez żadnej prowokacji. H (niezidentyfikowane źródło). Występuję w około trzecim roku życia.

 

Kliknij aby napisać do nas

e-maila

 

 •    RAK

Masotsarcoma: Mogą występować namacalne i podskórne złogi, które tworzą owrzodzenie i roznoszą się po ciele psa. Zwierzę traci na wadze i popada w stan letargu w późniejszym okresie choroby (H Poligenetyczna). Występuje przed siódmym rokiem życia.

 

 

Kliknij aby napisać do nas

e-maila

 

 •    SCHORZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE

Hypothyroidism (Autoimmune Thyroditis, Choroba Hashimoto, Lymphetic Thyroditis): Zniszczenie komórek tarczycy w wyniku reakcji obronnej systemu immunologicznego własnego organizmu. Skóra psa staje się szorstka i łuskowata, zwierzę traci sierść i przybiera na wadze, szczególnie w późniejszych stadiach choroby. (H Prawdopodobnie niepełny dominant) występuje przed drugim rokiem życia. 90% przypadków to reakcja uodporniająca na własną tarczycę, pozostałe 10% to wynik zaniku gruczołu z niewyjaśnionych powodów. Czasem problemy z tarczycą są wynikiem innej choroby lub podawania leku. Najczęstszymi symptomami są: niewyjaśnione zwiększenie wagi, kaszel, infekcje skóry, pchły, katar alergiczny, chroniczne infekcje uszu, niepłodność i syndrom suchych oczu. Wada tarczycy odgrywa ważną rolę w wielu chorobach układu krwionośnego, zwiększa szansę występowania choroby Von Willebranda. Jak można łatwo zauważyć tarczyca  jest połączona z wieloma schorzeniami systemu immunologicznego i reszty systemu endokrynologicznego.

 

 

Kliknij aby napisać do nas
e-maila

 

 •    SŁUCH I RÓWNOWAGA

Głuchota: niezdolność do słyszenia może być jedno lub dwustronna. Występuje przed trzecim miesiącem życia (H, recesywna lub nieznanego pochodzenia).

Choroba przewodu ucha: Przechylenie głowy, utrata poczucia równowagi, chodzenie w kółko, wywracanie się. (H, Recesywna) Występuje poniżej trzeciego miesiąca życia.

 

 

Kliknij aby napisać do nas
e-maila

 

 •    SCHORZENIA KRWI I LIMFY

Citrullinemia (Arginiinosusscicinic AcidSynthetase): Mentalne zahamowania i wymioty (H - recesywne) Występuje przy narodzinach.

Dysfibrinogenemia (wada czynnika I): niewielkie lub poważne krwawienia podskórne w wyniku zranienia. (H - recesywny) Występuje przed szóstym miesiącem życia.

Wada czynnika VII: Brak składnika krwi powodujący powolną koagulację. Można zaobserwować niewielkie podskórne krwawienia. (H-niekompletny dominant). Występuje przy narodzinach.

Hemofilia A: Brak czynnika VII we krwi, powodujący przedłużające się i obfite krwawienia, spowodowane niekrzepliwością krwi. Psy dotknięte chorobą mogą umrzeć (H - związane z wadami chromosomów, recesywne). Może ujawnić się już przy narodzeniu.

Hyperlipoproteinemia: Zwiększona ilość i gęstość lipoprotein w serum, a w efekcie skurcze brzucha, bóle i wymioty w różnym nasileniu. (H Nieokreślona przyczyna) ujawnia się zanim pies osiągnie sześć miesięcy.

Pyruvate Kinase Deficiency (PK): brak lub niski poziom enzymu potrzebnego do produkcji czerwonych ciałek krwi, co powoduje anemię. (H- recesywna) Ujawnia się zanim szczeniak osiągnie rok życia, chociaż może też wystąpić później.

 

 

Kliknij aby napisać do nas

e-maila

 

 •    SERCE I NACZYNIA KRWIONOŚNE

Dilated Cardiomyophay (DCM): Objawy kliniczne obejmują niewydolność, brak tolerancji wysiłku, omdlenia, duszności, anoreksję, utratę wagi i zapadnie w letarg. Zakłócenia bicia serca. (H-recesywne). Schorzenie objawia się zanim szczeniak osiągnie wiek sześciu miesięcy.

Pulmonic Stenosis (PS) - Zwężanie się arterii w miejscu, w którym łączy się ona z sercem, które w efekcie powoduje szmery i powiększanie prawej komory. (H- wada poligenetyczna). Ujawnia się przy narodzinach.

Ventricular Septal Defect (VSD): Dziura w ścianie serca rozdzielającej prawą i lewą komorę, powodująca wady w cyrkulacji krwi i prawdopodobnie śmierć. (H- wada poligenetyczna). Ujawnia się przy narodzinach.

 

 

Kliknij aby napisać do nas e-maila

 

 •    SYSTEM IMMUNOLOGICZNY

Zapalenie skóry: Stwardniała, swędząca, pokryta śluzem skóra; przyczyna leży w obronie systemu immunologicznego przed różnymi alergenami takimi jak pyłki, ale również pchły. (H - nieokreślona przyczyna). Ujawnia się przed pierwszym rokiem życia.

Autoimmunologiczna anemia hemolityczna: System odpornościowy atakuje własne czerwone krwinki, co prowadzi do anemii i w wielu przypadkach śmierci. (H - nieokreślona przyczyna) Ujawnia się przed czwartym rokiem życia

Demodykoza: Zlokalizowana infekcja Demodex, która w efekcie powoduje niewielkie łysinki i może prowadzić do utraty sierści. Wypryski mogą być obecne lub nie, jednak najczęściej widoczne są na pysku, gdzie jednak samoczynnie znikają po 6-8 tygodniach. Nie jest to uważane za chorobę / wadę dziedziczną. Generalnie demodykoza rozwija się jako chroniczna choroba skóry, która charakteryzuje się krostami, fakturą łuski i nadmiarem pigmentu. Może również zaistnieć priutis i wtórna piodermia. Follicultis, cellulitisfurnunculosis i seborrhea mogą się pojawić jako efekty schorzenia. Zmiany w komórkach T są uważane za przyczynę i powód występowania choroby. Ogólnie demodykoza uważana jest za chorobę dziedziczną (U). Występuje przed pierwszym rokiem życia.

Immune Mesiated Polygenicarthrisis: Pies może mieć wysoką gorączkę i ogólnie zachowywać się jakby był chory. Zwykle występuje nieseptyczne zapalenie stawów. Podawanie sterydów zwykle usuwa objawy. (H - niezidentyfikowana przyczyna). Występuje przed szóstym rokiem życia.

Polygenicartretis Nodosa. (Syndrom bólowybeagle'a, Meningitis-Vascultis, Zapalenie opon mózgowych na tleartretyczno-steroidowym) : Uszkodzenie arterii wieńcowych połączone z wadliwym działaniem układu immunologicznego. Może prowadzić do powstawania objawów natury kardiologicznej jak i neurologicznej: chronicznych gorączek, anoreksji, sztywnienia szyi i paraplegii. (H- nieznana przyczyna). Ujawnia się przy narodzinach.

Selektywna wada IgA: Brak immunoprotein IgA, broniących organizm przed infekcjami, którego efektem są powtarzające się uszkodzenia skóry i lędźwi. (H - niezidentyfikowana przyczyna). Ujawnia się przy narodzinach.

Selektywna wada IgM: Niski poziom IgM, który w efekcie powoduje znacznie podwyższoną podatność na infekcje, zwłaszcza skórne. (H- nieznana przyczyna). Ujawnia się przy narodzinach.

Systemic Lupus Erythematosus (SLE): Badania ANA, komórek LE,  lub et Coombs'a dają pozytywne wyniki. Przy schorzeniu występują łysienie, anemia, powiększenie węzłów chłonnych, anoreksja, biegunka i gorączka. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed dziewiątym rokiem życia.

 

Kliknij aby napisać do nas

e-maila

 

 •    SCHORZENIA DERMATOLOGICZNE

Łysienie: Sierść zaczyna rzednąć i wypadać bez jakichkolwiek zmian skórnych czy blizn. Zmiany te dotykają każdego psa w inny sposób. Może wystąpić nadmierna pigmentacja skóry. (H- nieznana przyczyna). Pojawia się przy narodzeniu.

Black Hair Follicilar Dysplasia: Dwu lub trzy kolorowe łaty zaczynają tracić czarną sierść. (H- nieznana przyczyna). Pojawia się przed dziewiątym miesiącem życia.

Uszkodzenie kolagenowe łap: Pojawiają się pęknięcia na spodnich stronach tylnych łap. Chorobą mogą być objęte obie lub tylko jedna z nich. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed czwartym rokiem życia.

Syndrom Ehler Danlos (Cutaneous Asthnia,Dermatosparaxis): Przesadnie delikatna, nad plastyczna skóra, która łatwo pęka. Część szczeniaków przy narodzeniu ma normalną sierść, ale traci ją w bardzo krótkim czasie. Wypada ona z obszarów wokół uszu, na grzbiecie i całym brzuchu. (H- nieznana przyczyna). Pojawia się zwykle przed szóstym miesiącem życia.

Eosinophilic Granuloma:

Epidermolysis Bullosa: Jakikolwiek uraz może spowodować, powstawanie skórnych pęcherzy; nie gra roli źródło urazu. Uszkodzenia powstają na całym ciele, zwłaszcza na spodnich częściach łap. (H- nieznana przyczyna lub recesywna) Pojawia się przed ukończeniem 16 tygodnia życia.

Przepuklina pachwinowa: Powstawanie torbieli skórnych w okolicach pachwin, które mogą zawierać trzewia; do tej kategorii schorzeń zalicza się przepuklinę mosznową. (H- nieznana przyczyna lub recesywna). Pojawia się przed ukończeniem szóstego miesiąca życia.

Pemphigus Foliaceus: Objawy zaczynają się od uszu lub pyska i z reguły obejmują spodnią część łap. Mogą występować przebarwienia skóry w kolorze brązowym. Skóra staje się łuskowata, a sierść zaczyna wypadać. (H - nieznana przyczyna) Pojawia się około czwartego roku życia.

Przepuklina odbytnicza: Trudności z defekacją, obrzęk boczny odbytu, z reguły występujący po prawej stronie. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed ósmym rokiem życia.

Primary Seborrhea: zbytnia produkcja sebum, powodująca łuszczenie się skóry, która jest tłusta i śmierdząca. Mogą występować rdzawe, łuskowate obszary skóry. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed pierwszym rokiem życia.

Przepuklina brzuszna: Złogi skórne na brzusznej stronie ciała. Mogą obejmować wnętrzności, z czasem samorzutnie zanikają. (H - recesywna przyczyna lub poli-genetyczna). Pojawia się przed ukończeniem szóstego miesiąca życia.

Choroba skóry na tle cynkowym: Szorstka, pękającai ociekająca wydzieliną skóra, choroba jest wynikiem niemożności przyswojenia przez organizm cynku. Można temu zaradzić odpowiednio podając cynk. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed ukończeniem szóstego tygodnia życia.

 

 

Kliknij aby napisać do nas e-maila

 

 •    WĄTROBA I TRZUSTKA

Diabetes Mellitus: Nadmierny cukier zbiera się we krwi i urynie. Spowodowane to jest brakiem trzecim rokiem życia.

Hypoplasia trzustkowa: Utrata wagi i chroniczne biegunki, które można jednak opanować poprzez podawanie enzymów produkowanych przez trzustkę. (H - recesywne). Pojawia się przed ukończeniem roku życia.

Portosystemic Shunt: Nienormalna obecność krwinek w wątrobie, która zatrzymuje proces normalnej cyrkulacji krwi i zakłóca metabolizm wątroby. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed pierwszym rokiem życia.

 

 

Kliknij aby napisać do nas

e-maila

 

 •    CHOROBY NEUROLOGICZNE

Cysta arachnaidowa: Ubytki lub cysty wykształcające się w pobliżu kręgosłupa oddzielone od rdzenia kręgowego poprzez materię. Mogą uciskać na rdzeń. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed ukończeniem przez psa roku.

Degeneracja móżdżku (cerberal Abiotrophies, Progressive Neuronal Abiotrophy): choroba polegająca na degeneracji móżdżku, będąca efektem cech przenoszonych w obrębie jednej rodziny. Objawia się brakiem koordynacji, ataksją, paraliżem i śmiercią. Nie ma lekarstwa. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się nim pies ukończy sześć tygodni życia.

Epilepsja: choroba objawia się atakami, które następują zwykle dość szybko po sobie. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się nim pies ukończy rok życia. Choroba jest dziedziczna, chociaż jej późniejsze wystąpienie jest efektem innych przyczyn.

Gangliosidosis (choroba mózgowa): Ataksja, niekontrolowane poruszenia głowy, ślepota i szeroko pojęte niedobory wszystkich czterech kończyn. (H - przyczyna recesywna). Pojawia się przed ukończeniem sześciu miesięcy.

Global Cell Leukodytrophy (??): Odkładanie się materiału tłuszczowego w mózgu spowodowane brakiem odpowiedniego enzymu, które prowadzi do ataksji. (H - recesywna przyczyna). Pojawia się nim pies osiągnie pięć miesięcy.

Glycogenosis (Zakłócenie odkładania glukozy): Grupa zakłóceń spowodowanych przez wadę enzymu odpowiedzialnego za rozkładglukozy. Typ VII (Wada Phosphoructokinasy). Symptomy różnią się od rodzaju choroby, ale zwykle są to: stopniowe osłabienie mięśni, anomalie kardiologiczne, hemoglobinuaria, uszkodzenia systemu nerwowego i śmierć. Nie ma lekarstwa. (H - recesywne). Pojawia się przed dwunastym miesiącem życia.

Psia ataksja: Postępująca ataksja tylnich łap. Przednie nie są atakowane. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed siódmym rokiem życia.

Choroba Lafora: Postępujące schorzenia epileptyczne, które mogą być wywoływane przez podniecenie lub kontakt fizyczny kontakt z psem. (H - nieznana przyczyna) Pojawia się nim pies osiągnie sześć miesięcy.

Lissencephaly: Brak normalnych skurczy w mózgu powoduje nienormalny rozwój nerwowy. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed pierwszym rokiem życia.

Narkolpesja: Podniecenie, stymulacja emocjonalna lub jedzenie może powodować, że pies zaśnie. Rozluźnienie mięśni jest częstą przyczyną upadków. Częstotliwość ataków jest nieokreślona. (H - przyczynarecesywna). Pojawia się przed pierwszym rokiem życia.

Syndrom białego, trzęsącego się psa: Drgawki występują we wszystkich czterech kończynach i łbie. Ich siła jest różna od słabej do powalającej. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się nim pies osiągnie dwa lata.

 

 

Kliknij aby napisać do nas e-maila

 

 •    WZROK

Katarakty: Chorobę dzielimy na kilka kategorii, a to ze względu na okres jej występowania i czas, w którym się to dzieje. Generalnie katarakta to mętność soczewki, która zakłóca zdolność widzenia i może powodować ślepotę. U beagli rozróżniamy trzy rodzaje katarakt: wrodzoną (H - przyczyna recesywna), pojawia się przy narodzinach, postępującą kataraktę (H - recesywna lub nieznana przyczyna), pojawia się zanim pies skończy trzy lata i nieokreśloną kataraktę, której przyczyny są nieznane.

Postępujący zanik siatkówki (CPRA): Defekt optyczny, spowodowany zanikiem pigmentu siatkówki, który w efekcie prowadzi do degeneracji pręcików i stożków. Zanika wizja centralna, a w późniejszym wieku peryferyjna. Niektóre psy w ogóle nie tracą wzroku. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed ukończeniem dwóch lat.

Anomalia oczu Collie: Powoduje różnorakie defekty siatkówki i nerwu wzrokowego. Może doprowadzić do odłączenia funkcji siatkówki i ślepoty. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed ukończeniem roku życia.

Dystrofia rogówki: Mętność rogówki, która pojawia się bez jej zapalenia, zakłóca patrzenie. Zwykle rozpoczyna się od złogów w rogówce. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się nieregularnie.

Dermoid: Niewielki płat skóry, pojawiający się zwykle na rogówce, który wzbudza irytację i zakłóca proces widzenia. (H - prawdopodobnie przyczyna recesywna). Pojawia się nim pies ukończy rok życia.

Distichiasis: Nienormalne ułożenie rzęs na obrzeżu gałki ocznej, które powoduje irytację. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed ukończeniem pierwszego roku życia.

Odbiegające rzęski: Rzęsy są niewłaściwie ułożone na wewnętrznej stronie spojówki, zwykle w jej górnej części. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się już przy narodzinach.

Ectropia: Wywinięcie powieki na zewnątrz, które powoduje nadmierną ekspozycję gałki ocznej. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed szóstym miesiącem życia.

Entropia: Zawinięcie powieki do wewnątrz, które powoduje drażnienie gałki ocznej przez rzęsy. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed ukończeniem pierwszego roku życia psa.

Ewersja membrany mrugania. (Ewersja trzeciej powieki): Chrząstka membrany jest zniekształcona i powoduje, że trzecia powieka nie spełnia swoich funkcji. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed trzecim miesiącem życia.

Glaukomia: Zwiększone ciśnienie na gałkę, które może powstawać w wyniku wielu różnych przyczyn. Nie leczone powoduje uszkodzenie oczu, bóle i ślepotę. (H - przyczyna recesywna). Pojawia się przed trzecim rokiem życia.

Imperforate Lacrimal Punctum (Epiphoral): Niewykształcenie się systemu odprowadzenia łez, przez co spływają one do pyska. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed pierwszym rokiem życia.

Zespół suchych oczu: Nieodpowiednia produkcja łez, która powoduje drażnienie spojówki i rogówki. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed pierwszym rokiem życia. Schorzenie może być wywołane poprzez usunięcie trzeciej powieki, uszkodzenie nerwu czy zablokowanie rynienek łzowych. Zanotowano przypadki, kiedy schorzenie powstało na tle immunologicznej reakcji organizmu na własne gałki oczne. Jest wiele sposobów leczenia tej choroby, z transplantacją włącznie.

Przemieszczenie soczewek: Całkowite lub częściowe przemieszczenie soczewek zza rogówki. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przy narodzinach.

Microphthalmia: Anomalia w rozwoju, która powoduje, że gałki oczne są nienormalnie małe. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przy narodzinach.

Multiphocal Retinal Dysplasia: Wiele liniowych lub rozgałęzionych fałd na siatkówce. (H - przyczyna recesywna). Pojawia się przed trzecim miesiącem życia.

Hypoplasia nerwu ocznego: Występuje osłabienie wzroku lub ślepota. Źrenica uszkodzonego oka może być rozszerzona. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed trzecim miesiącem życia.

PHPV (Persistent Hyperplastic Primary Vitreous): Defekt regresji arterii, która wpływa na siatkówkę i jakość widzenia. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się przed osiągnięciem trzech miesięcy.

Persistent Pupillary Membranes: Krwinki czerwonenie rozpadają się w komorze przedniej, co powoduje osłabienie wzroku, a nawet ślepotę.

Progressive Retinela Atrophy: Degeneracja komórek siatkówki, która prowadzi do ślepoty. (H - nieznana przyczyna). Pojawia się w różnych stadiach życia.

Prolapseof the Gland of the Third Eyelid (Cherry Eye). [Wypadanie gruczołu trzeciego oka]: Gałka oczna zaczyna wypychać się z oczodołu. W chorym miejscu powstaje opuchlizna, której wygląd prowadzi do powstania terminu "podbitego oka". (E, H - nieznana przyczyna). Ujawnia się przy narodzinach. Schorzenie może być leczone na wiele sposobów, po kuracji redukującej gałkę oczną można ją chirurgicznie umieścić w odpowiednim miejscu albo usunąć częściowo lub całkowicie. Operacyjne wyjęcie gałki ocznej lub zaniechanie jakichkolwiek działań może prowadzić do syndromu Suchego Oka, gdyż gruczoł łzowy jest usuwany razem z gałką lub zamiera na skutek braku dostępu krwi, spowodowanego przez nadmiernie rozrośniętą gałkę.

Retinal Dysplasia (Fałdy): Nienormalne fałdy na siatkówce, powstałe w wyniku jej wadliwego rozwoju. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się nim pies skończy pierwszy rok życia.

Tapetal Hypoplasia: Komórki siatkówki są rozproszone, co w efekcie powoduje brak odbić światła. (H - przyczyna recesywna). Ujawnia się przy narodzinach.

 

 

Kliknij aby napisać do nas e-maila

 

 •    CHOROBY UKŁADU ROZRODCZEGO

Cryptorchidism: Brak jąder na skutek jedno lub dwustronnego zatrzymania ich w jamie brzusznej lub pachwinie. Jądra psa mogą też wślizgiwać lub wychodzić z moszny tzw. ruchome jądra. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się przed ukończeniem trzech miesięcy.

Hermafrodytyzm prawdziwy: Obecność organów rozrodczych męskich i żeńskich, spowodowana obecnością chromosomów obu płci. (H - stan chromosomów XX - XXY ). Ujawnia się przed osiągnięciem trzech miesięcy.

Hypospadia: Penis lub pochwa nie rozwijają się prawidłowo. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się przed ukończeniem trzech miesięcy.

Pseudohermafrodytyzm: Pies płci męskiej posiada męskie organy rozrodcze, a także niektóre atrybuty żeńskie i na odwrót. (H - stan chromosomów XX - XXY) Ujawnia się przy narodzinach.

 

 

Kliknij aby napisać do nas e-maila

 

 •    UKŁAD ODDECHOWY

Congenital Diaphragmatic Hernia: Niewydolność układu oddechowego powiązana ze specyfiką organów umieszczonych w klatce piersiowej. Szczeniaki są słabe i z trudem łapią powietrze. Wkrótce po wystąpieniu objawów następuje zgon. (H - przyczyna recesywna). Ujawnia się przed osiągnięciem czterech tygodni życia.

Tracheal Collapse: Niewłaściwe ukształtowanie pierścieni chrząstkowych tchawicy, które powoduje poważne problemy z oddychaniem. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się przed ukończeniem roku.

 

 

Kliknij aby napisać do nas e-maila

 

 •    UKŁAD KOSTNY

Brachury (krótki ogon): Ogon jest krótszy niż powinien być w danym wieku. (H - przyczyna recesywna). Ujawnia się przed szóstym miesiącem życia.

Calcinosis Circumscripta: Nienormalne odkładanie wapna w skórze i złogach podskórnych. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się przed pierwszym rokiem życia.

Cleft Lip / Cleft Palate [Zajęcza warga, zajęcze podniebienie]: Szczelina w sklepieniu podniebienia i górnej wardze, która pozwala przedostawać się jedzeniu i wodzie do organów węchowych i dróg oddechowych. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się przy narodzinach.

Beagle Dwarfism (Osteochondrodysplasia, Chondrodysplasia, Achondrodysplasia, Pseudoachondroplasia, Primary Metabolic Skeletal Abnormality, Multiple Epiphyseal Dysplasia, "Zabawny szczeniak",Syndrom chińskiego beagla )[Karłowacizna beagli]: Zniekształcenia szkieletu są rozległą grupą schorzeń wrodzonych, które nie doczekały się ścisłej definicji. Kiedy porównuje się różne hodowle, ciężko jest ocenić, które choroby są tego samego pochodzenia, a które innego. Zaznaczyć trzeba, ze wyciągnięcie wniosków co do niektórych jednak jest możliwe. Karłowatość jest definiowana jako zespół czynników, który powoduje, że rozmiary psa są znacznie mniejsze od oczekiwanych dla jego rasy. Wraz nią mogą iść, ale nie muszą, deformacje, a zwierze może być nieproporcjonalnie zbudowane, choć ponownie trzeba zaznaczyć, że nic takiego nie musi występować. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się przed osiągnięciem trzech tygodni.

"Zabawne szczeniaki" są z reguły najmniejsze w miocie, nie potrafią się starać o opiekę matki i mają mniej wigoru od rodzeństwa. Często wymagają dodatkowego karmienia i zapadają na biegunki. Po tygodniu lub dziesięciu dniach kuracji antybiotykowej szczeniak dobrzeje, jednak po około trzech tygodniach zaczyna piszczeć z bólu, nie jest w stanie oprzeć się na przednich łapach. Te problemy mijają jednak po kilku dniach. Po osiągnięciu czterech tygodni pies ma problemy z poruszaniem się owłasnych siłach. Okres od 4 do 6 miesięcy przynosi stabilizację: przednie łapy mają haczykowaty kształt, a zwierzę porusza się niezdarnie. Często swędzi go skóra. Psy dotknięte schorzeniem są bardzo inteligentne i niezwykle żywo okazują uczucia, co czyni je doskonałymi towarzyszami. Trapione są przez zły zgryz, problemy dentystyczne, wcześnie zapadają na katarakty lewego oka, mają krótkie palce i inne anomalie.

Karłowacizna jest czyś zupełnie odmiennym od Syndromu chińskiego beagle'a, ponieważ ten ostatni charakteryzuje się zakłóceniami natury neurologicznej. Beagle dotknięte Syndromem mają krótkie łapy i skośne ślepia, od czego zespół ów wziął swoją nazwę. Pod innymi względami, a zwłaszcza kośćca i stawów, są zupełnie normalne. Wyniki niektórych badań podjętych na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu Missouri wykazały dużą liczbę podobieństw pomiędzy ludźmi i beagle'ami dotkniętymi chorobą. Źródłem schorzenia są komórki nerek i kości, które nie są w stanie prawidłowo reagować na działanie hormonu parathyroidowego. Badania przeprowadzone na psach wykazały, że występują anomalie w rdzeniu kręgowym, przylegającym do niego układzie nerwowym , a także peryferyjnym układzie nerwowym. Psy dotknięte Syndromem Chińskiego Beagle'a mają dodatkową poważne wady serca. Poważnymi symptomami zwiastującymi chorobę są: szeroka czaszka z nienormalnie dużym rozstawieniem oczu, które na dodatek są lekko skośne. Po osiągnięciu wieku 3-4 tygodni pies nabiera trudności w poruszaniu, a po 10 tygodniach życia zauważalne są różnice w długości łap. Skóra jest twarda i sztywna, a po 10 tygodniach kończyny stają się sztywne do tego stopnia, że pies nie jest w stanie zgiąć kolan. Jeżeli schorzeniu nie towarzyszą żadne wrodzone, ani genetyczne wady, pies dożywa swych dni normalnie, jego okres życia nie jest skrócony.

Epiphseal Dysplasia: Kołysanie tylnymi biodrami w trakcie chodzenia, bardzo mierny wzrost i niewydolność stawów kolanowych. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się przed lub po osiągnięciu trzech miesięcy życia.

Hip Dysplasia: nienormalne ukształtowanie torebki stawu biodrowego, powodujące kalectwo tylnych łap. (H - przyczyna poligenetyczna, E, N). Ujawnia się przed osiągnięciem dwuch lat.

Intervertebral Disc Disease (IDD): Pęknięcie dysków grzbietowej część kręgosłupa, powodujące bóle pleców, ataksję tylnych kończyn i paraliż. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się po osiągnięciu roku życia.

Lumbosacral Stenosis (Spinal Stenosis): Nawet lekkie dotknięcie okolic kręgosłupa wywołuje ból. Może powodować kalectwo w okolicach miednicy, niedowład ogona i niekontrolowane wydalanie uryny i fekaliów. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się przy narodzinach.

Luxation of the Patella (kolana): Złe wykształcenie się kośćca utrzymującego staw kolanowy w odpowiedniej pozycji. U małych zwierząt rzepka przekręca się do wewnątrz. (H - przyczyna poligenetyczna). Ujawnia się przed osiągnięciem roku życia. Schorzenie może być efektem urazu skręcenia lub zerwania więzadła. Pies nie okazuje oznak bólu i może normalnie chodzić, ale czasem zdarza mu się podskakiwać nerwowo, chroniąc chorą łapę. Wykręcenie stawu na zewnątrz jest uważane za schorzenie spowodowane urazem i nie jest dziedziczne. Leczenie odbywa się poprzez operacje chirurgiczna.

Occipital Dysplasia: Niekompletne ukształtowanie kości potylicznej. Objawy często są niezauważalne. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się przed osiągnięciem trzech miesięcy.

Otocephalic Syndrome: Niewłaściwe ukształtowanie głowy, do którego zaliczane jest: wodogłowie czy skrócenie dolnej szczęki. (H - przyczyna recesywna). Ujawnia się przed osiągnięciem roku.

Panostetis (Enostosis, Eosinophilic Panostetis): Zwykle nagłe wystąpienie niedowładu. Zwykle schorzeniu towarzyszą gorączka, anoreksja i letargi. Choroba jest na tyle poważna, że w jej wyniku zwierze nie będzie w stanie unieść własnego ciężaru. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się przed osiemnastym miesiącem życia.

Spina Bifida: Oznaki tego schorzenia to słabość tylnych łap, problemy z utrzymaniem fekaliów i uryny. Zanikają mięśnie, skóra czemu towarzyszą bóle grzbietu. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się przy narodzinach.

Syndrom wobblera (Cervical Spondylolisthesis, Vertrbral Instability): Anomalie kręgosłupa, powodujące ataksję tylnich łap, która może prowadzić do paraliżu. Schorzenie dotyka piątego, szóstego i siódmego kręgu. (H - przyczyna poligenetyczna). Ujawnia się przed osiągnięciem pierwszego roku życia.

 

 

Kliknij aby napisać do nas


e-maila

 

 •    UKŁAD WYDALNICZY

Ectopic Ureters: Kanały moczowe nie są odpowiednio przymocowane do pęcherza i powodują, że nie kontrolowanie wydzielany jest mocz. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się przy narodzinach.

Polygenetic Kidney (Normal Livers): Duża cysta pojawia się w okolicy nerki, powodując zakłócenia jej funkcjonowania i śmierć zwierzęcia. (H - przyczyna recesywna). Ujawnia się przed osiągnięciem roku.

Renal Aplasia (Renal Agnesis): Jedno lub dwustronny brak nerek prowadzący do uremii i śmierci. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się przed pierwszym rokiem życia.

Renal Dysplasia: Zakłócenie normalnego procesu rozwoju nerek, które prowadzi do ich wadliwego działania i śmierci psa. Oznaki i symptomy są takie same jak przy zakłóceniu pracy nerek. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się przed pierwszym rokiem życia.

Systemic Reactive Amyloidosis: Złogi anolyidowew nerkach prowadzą do uremii i chronicznego zakłocenia pracy organu. (H - przyczyna nieznana). Ujawnia się przed osiągnięciem sześciu lat.

 

 

Kliknij aby napisać do nas

e-maila

 

 •    ZABURZENIA GENETYCZNE

Beagle jak wszystkie rasy, powinien być hodowany starannie, przez osoby dobrze znające się na tym, w celu zmniejszenia wad dziedzicznych. Niektóre z zaburzeńwykrytych u Beagle to:

 

Wady oczu:

 • Wiśniowe oko (Cherry Eye) - bardzo powszechna; opuchlizna gruczołu trzeciej powieki;

 • Jaskra - zwiększenie ciśnienia płynu wewnątrz oka;

 • Katarakta - zaciemnienie soczewek oka;

 • Nieprawidłowy rozwój siatkówki - pofałdowanie lub przemieszczenie siatkówki, może prowadzić do ślepoty;

 • Postępujący zanik siatkówki - komórki siatkówki z czasem ulegają niszczeniu prowadząc do ślepoty;  

Inne zaburzenia:

 • Epilepsja - bardzo powszechna; niepoprawne funkcjonowanie mózgu prowadzące do napadów;

 • Przedłużenie podniebienia miękkiego - podniebienie miękkie w tylnej części gardła jest przedłużone i zachodzi na krtań;

 • Niedoczynność tarczycy - bardzo powszechna; niepoprawne funkcjonowanie tarczycy powodujące liczne objawy chorobowe, łącznie z przyrostem masy ciała, kiepską sierścią, problemami z rozmnażaniem się i innymi;

 • Rozszczep wargi i podniebienia między kanałem ustnym i nosowym, który przeszkadza szczenięciu w karmieniu

 • Monorchidism - jedno jądro nie zstępuje

 • Cryptorchidism - oba jądra nie zstępują

 • Choroba dysku międzykręgowego - zwyrodnienie dysków międzykręgowych, powodujące ostry ból karku i pleców;

 • Zwężenie tętnicy płucnej - wada serca, która może spowodować niewydolność serca

 • Niewydolność nerek

 • Nowotwór pęcherza moczowego

 

 

Kliknij aby napisać do nas e-maila